Wojny rzeczpospolitej w xvii wieku quiz

Pobierz

Rozpocznij testTest z historii.. Pytanie 1 /13.. Test: Wojny Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku Test z zakresu wojen polsko-kozackiej, polsko-rosyjskiej, polsko-szwedzkiej i polsko-tureckiej.. Samodzielna odpowiedź Samodzielna odpowiedź ZADANIE OTWARTE: Wypisz postanowienia Unii Brzeskiej.. Początek wojen ze Szwecją.. Samodzielna odpowiedźPytanie 1/30 Przerwij test W latach w Rzeczpospolitej Obojga Narodów rządzili władcy z dynastii Wazów.. Część 3.. Przyporządkuj miejsce bitew datom: a. Kłuszyn b. Chocim c. Cecora d. Kircholm e. Oliwa f. Beresteczko 1.. Kryzys Rzeczypospolitej.. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej.. Życzę miłego rozwiązywania Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 17377 razy Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż testW czasie wojen polsko - rosyjskich wojska Rzeczypospolitej zdobyły Psków.. Część 1.. WOJNY Z ROSJ Ą W XVII w.. .1) wojna północna toczyła się za panowania: a) augusta ii mocnego b) stanisława augusta poniatowskiego c) jana iii sobieskiego d) augusta iii sasa 2) august ii mocny i august iii pochodzili z dynastii: a) piastów b) jagiellonów c) sasów d) andegawenów 3) autorem rozprawy z propozycjami reform w rzeczypospolitej "głos wolny wolność ubezpieczający" …Test z historii - Rzeczpospolita w XVII wieku GRUPA I 1.. W wyniku wojen ze Szwedami w XVII wieku Rzeczpospolita utraciła: answer choices Podole Mazowsze Inflanty Ukrainę Question 16 30 seconds Q..

Wojny z Rosją w XVII wieku.

Formularz startowy Uruchom test Kliknij przycisk, kiedy będziesz gotowy/-a.. Część 2. prohabsburska polityka króla Zygmunta III Wazy najazdy Kozaków na tereny imperium osmańskiego najazdy Tatarów krymskich na tereny Polski wyprawy polskich magnatów na .Start studying Wojny i Kryzys Rzeczpospolitej w XVII wieku.. Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 14563 razy .. polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w I poł XVII wieku.. Pokój w Polanowie podpisano w : answer choices 1632 r. 1633 r. 1634 r. 1635 r. Question 8 30 secondsRzeczpospolita uzyskała ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską władzę carską powierzono Dymitrowi Samozwańcowi Zygmunt III Waza zgodził się na przejście królewicza Władysława na prawosławie Question 7 30 seconds Q.. Pytanie 1 /13.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .Wojny Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku Zawiera 4 pytań.. Szkoły; Rodzice; Premium; Demo; Logowanie; XVII wiek - stulecie wojen.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.. Wskaż zdanie fałszywe: a.W zadaniach krótkiej odpowiedzi należy kliknąć na przycisk "dodaj odpowiedź" - otworzy się pole dialogowe, w którym należy napisać odpowiedź.. Część 3. .. Test: Wojny Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku Test z zakresu wojen polsko-kozackiej, polsko-rosyjskiej, polsko-szwedzkiej i polsko-tureckiej..

Konflikt z Rosją w XVII wieku.

Król, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy, to: answer choices Zygmunt II August Henryk Walezy Stefan Batory Zygmunt III WazaJakie były straty ludności wyrządzone przez wojnę w XVII wieku.. Przerwij test.. objął tron Polski.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w I poł XVII wieku, test z historii Zygmunt III Waza a tron szwedzki, ekspansja na wschodzie, wojny z Turcją.. Przerwij test.. Zygmunt III Waza a tron szwedzki, ekspansja na wschodzie, wojny z Turcją.Rzeczpospolita w XVII wieku Test wg Historiasp1 Klasa 6 Historia Władcy elekcyjni Koło fortuny wg Olap28 Klasa 6 Historia walki w XVII wieku Rzeczpospolita w XVII wieku - POSTACIE Połącz w pary wg Trawa4567 Klasa 6 Historia Wojny z Rosją, Szwecją i Turcją Koło fortuny wg Olap28 Klasa 6 Historia walki w XVII wiekuTest Wiek XVII - stulecie niekończącej się wojny, podrozdział podręcznika Bliżej Historii dla Klasa II.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.. Podczas potopu Polacy stosowali taktykę wojny: answer choices wypadowej straceńczejRozwiąż quiz Eduelo i sprawdź swoją wiedzę ze szkoły..

1.Historia- Rzeczpospolita w dobie wojen XVII wieku.

Podkreśl właściwą odpowiedź: Czy pokój Grzymułtowskiego był potwierdzeniem rozejmu w Andruszowie?. 1) drugim królem elekcyjnym w polsce był a) henryk walezy b) stefan batory c) michał korybut wiśniowiecki d) zygmunt iii waza 2) żołnierza piechoty wybranieckiej przedstawia ilustracja a) b) c) d) 3) dymitriada to a) walka o inflanty b) uroczystości ku czci dymitra c) zbrojna wyprawa samozwańca na moskwę na czele polskiego wojska d) miejscowość w …Test z historii Wojny Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku Test z zakresu wojen polsko-kozackiej, polsko-rosyjskiej, polsko-szwedzkiej i polsko-tureckiej.. Panował w latach .. Odpowiedzi piszemy z małej litery z wyjątkiem nazw własnych, nazwisk i imion, które piszemy z dużej litery.. W jakich latach toczyła się wojna trzydziestoletnia?.

... Wojny z Rosją w XVI i XVII wieku, dymitriada.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.Wojny w XVII wieku Sortowanie według grup wg Gimkok Wojny w XVII wieku Sortowanie według grup wg Mdruzkowska93 Wojny w XVII wieku Sortowanie według grup wg Makor3 Klasa 6 Historia Kryzys Rzeczypospolitej Test wg Romualdtubis Klasa 6 Historia Kryzys Rzeczypospolitej Labirynt wg Suchymaniak123 Klasa 6 Historia Polska w XVII wieku Koło fortunyWalka Rzeczypospolitej w XVIII wieku o utrzymanie niepodległości Rzeczpospolita za panowania Wettinów 0% Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego 0% Kultura polskiego oświecenia 0% Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja 0% Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Rzeczypospolitej 0%Powstanie Chmielnickiego rozpoczęło najgorszy chyba dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów czas.. (Wskaż fałszywą odpowiedź.). zniszczenie wielu budynków, majątków i gospodarstwzmniejszenie wymiaru poddaństwa chłopówśmierć około 1/3 ludności krajubrak rąk do pracy na wsiachtest > Wojny Rzeczypospolitej z Turcją.. Zakończył .a) pod Byczyną b) pod Kircholmem c) pod Cecorą d) pod Chocimiem 19) W którym roku Szwedzi zajęli Pomorze Gdańskie a) 1625 b) 1623 c) 1626 d) 1627 20) Zdjęcie przedstawia a) piechotę wybraniecką b) ułanów c) husarię 21) Bitwa morska w 1627 roku rozegrała się pod a) Oliwą b) Kircholmem c) Cecorą d) Chocimiem 22) Mieszkańców .Rozwiąż quiz Eduelo i sprawdź swoją wiedzę ze szkoły.. Część 2.. Pozwoliło to ksi ążętom pruskim w XVIII wieku na przekształcenie Prus w królestwo, które w krótki czasie stanie si ę pot ęgą militarn ą i ostatecznie doprowadzi do rozbiorów Rzeczypospolitej.. Szkoły; Rodzice; Premium; Demo; Logowanie; Rzeczpospolita za panowania Wettinów.. Jakie były przyczyny złych relacji Polski z Turcją w XVII wieku?. szwedzki królewicz, który w 1587r.. Życzę miłego rozwiązywania.Rzeczpospolita uzyskała ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską władzę carską powierzono Dymitrowi Samozwańcowi Zygmunt III Waza zgodził się na przejście królewicza Władysława na prawosławie Question 7 30 seconds Q. answer choices XVI XVII XVIII XIX Question 13 10 seconds Q. Rozejm w wojnie polsko - rosyjskiej podpisano w 1582 roku w .. Zapolskim.. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że od tego momentu, od połowy XVII wieku .Inflanty przył ączone jeszcze w XVI wieku oraz, co wa żniejsze, zrzekła si ę lenna pruskiego.. Zmniejszenie się ludności o 1/3 Zmniejszenie się ludności o 2/3 Zmniejszenie się ludności o 3/3 ZADANIE OTWARTE: Opisz na czym polegało Liberum veto..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt