Funkcje liniowe sprawdzian 1 liceum pdf

Pobierz

Zadania krótkiej odpowiedzi Zadanie 1.. Musisz wiedziec, ze funkcja liniowa bardzo czesto pojawia sie w zadaniach maturalnych, dlatego wskazane jest dokladne zrozumienie wlasnosci tej funkcji, ktore zostaly dokladnie omowione ponizej.MaTeMAtyka - zakres rozszerzony naZestaw C.. Zadanie 2.. Test wielokrotnego wyboru składa się z5zadań.Wkażdym zadaniu podane są trzy podpunkty: a), b), c), na które należy odpowiedzieć "TAK" lub "NIE".7.Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt A(-6,0) i jest równoległy do wykresu funkcji y = x 3 1.. FUNKCJA LINIOWA 1.. O funkcji liniowej f wiadomo, że f(1) = 2 oraz, że do wykresu tej funkcji należy punkt P = (-2,3).. Pierwsza lista zadań do samodzielnego rozwiązywania (3 strony pdf) 1B_lista1_2015.pdfi) oblicz dla jakich argumentów wartości funkcji są większe od 5 Rozwiązanie: a) wykonaj wykres funkcji liniowej y = 2x - 3 w zbiorze liczb rzeczywistych, b) odczytaj z wykresu miejsce zerowe funkcji y = 2x - 3 c) sprawdź na podstawie obliczeń, czy dobrze podałeś współrzędne miejsca zerowego funkcji - wykorzystamy tu warunek Y = 0;Matematyka dla liceum/Funkcja liniowa Funkcja liniowa Wstęp Co zawiera dział Czytelnik pozna następujące informacje: co to jest i jakie ma własności funkcja liniowa oraz jej wykres.. Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy: A. a= -1 B. a= -2 C. a=3 D. a= 2 Zadanie 2 (1 pkt.).

Jak się rozwiązuje równania liniowe.

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik sprawdzian funkcja liniowa nowa era 1 liceum.pdf na koncie użytkownika cthwlsn • Data dodania: 18 lip 2020 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Funkcja liniowa Praca klasowa nr 1 W zadaniach 1-5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6-9.. Jak rozwiązać nierówność.. Zadanie 8.. Miejscem zerowym funkcji f: X —+ R nazywamy taki argument x, dla któregoFunkcja dla ujemnych argumentów przyjmuje wartości ujemne, a dla dodatnich argumentów wartości dodatnie.. 1 LO Sprawdzian - funkcja liniowa Zadanie 1 (1 pkt.). Wyznacz warto ści funkcji f (x) =x2 −x +2 dla argumentów , 2, ,, 2 4 3 − 1.0, −a a t .. Dane są punkty A=(2; 7) i B=(-1; -2).. Dziedzinq funkcji f (x) — jest Zadanie 2.. (2 pkt) Wyznacz wzór funkcji liniowej f, ješli f (2) = 7 i f (—1) Zadanie 3.Funkcja liniowa - powtórzenie wiadomości 1.. Układ równań i jakimi metodami można go rozwiązać.Rozwiaz on-line (7555_9824) Funkcja liniowa - sprawdzian (duzo zamknietych, rozszerzenie)Matematyka, testy Funkcje / Funkcja liniowa..

Dane są dwie funkcje liniowe określone wzorami .

Funkcja liniowa Funkcja liniowa nazywamy funkcje okres1011Q wzorem am + b dla e R, gdzie a i b SQ stalymi.. Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest prostopadły do wykresu funkcji o wzorze f .Sprawdzian (10 zadan) Tematy: Funkcje Argumenty i wartosci funkcji Obliczanie wartosci funkcji dla danego argumentu Miejsca zerowe funkcji Monotonicznosc funkcji .Funkcja liniowa.. Podaj wzór tej funkcji i oblicz jej warto ść dla argumentu 20. a) Wyznacz warto u a, dla ktorej miejscem zerowym funkcji f jest liczba -1.Zadania przygotowawcze do sprawdzianu FUNKCJE Zadanie 1.. Napisz wzór funkcji liniowej, która jest funkcj ą stał ą i jej wykres przechodzi przez punkt A =(−1,5).. Funkcja f przyporz ądkowuje ka Ŝdej liczbie rzeczywistej dwukrotno ść tej liczby powi ększon ą o jeden.. Publikujmy rozwiazania zadan matematycznych oraz testy z matematyki.Matematyka dla liceum/Funkcja liniowa 11 Zadania z rozwiazaniami Zad.1 Wyznacz miejsceDana jest funkcja liniowa: -2 + 2 −7 = 0. Podaj miejsce zerowe tej funkcji, punkt przecięcia z osią OY, zbadaj monotonicznośd tej funkcji, podaj 1 przykład funkcji równoległej i prostopadłej do danej.. Wyznacz wzór funkcji f. 8.. Napisz wzór funkcji liniowej wiedząc, że: a) miejscem zerowym funkcji jest liczba 2 oraz f(3)=3, b) miejscem zerowym funkcji jest liczba 4 i i wykres funkcji przecina oś OY w punkcie A(0, 12)..

Przypadek dwóch niewiadomych w równości liniowej.

Liczba a jest rowna: a.3.. Funkcja liniowa A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0; 5) B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0; 5) .Witam uczniów klasy 1 LO.. Dane są dwie funkcje: y = x - 1 i y = -2x - 4.Matematyka - Funkcja liniowa.. Znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkty = 1,2 , = 2,4 i sprawdź czy punkt = 3,6Napisz wzór funkcji, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = 2x + 2 i przechodzi przez punkt (3; -4).. Dana jest funkcja liniowa f(x) = 2x + 4.. Funkcje te mają wspólne miejsce zerowe.Zadanie 4.. Rozwiązaniem układu równań \ T+3 U=5 2 T− U=3 jest a) \ T=2 U=1 b) \ T=2 U=−1 c) \ T=1 U=2 d) \ T=1 U=−2 24.Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty .3.. Zadanie 29.. Wielkoéci x i y odwrotnie proporcjonalne.. Liczba = jest równa a) 0 b) -1 c) 2 d) 1 22.Rozwiązaniem równania3(2−3 T)= T−4 jest a) T=1 b) T=2 c) T=3 d) T=4 23.. Wyznacz współczynnik , wiedząc, że .. funkcji g(x) = f ( x — 1) — 2 oraz podaj jej zbiór wartoéci i miejsca zerowe.. (2 pkt) Wykrcs funkcji liniowej przechodzi przez punkt (—2, 4), Funkcja przyjmuje wartoéci ujemne wylacznie dla argumentów wiekszych od 2. Podaj wzór tcj funkcji.. Zbiór X nazywamy dziedzi11Q funkcji f, a jego elementy — argumentami funkcji f. Dziedzine funkcji f oznaczamy przez D lub Df..

Napisz wzór funkcji liniowej której zbiorem warto ści jest zbiór {−1}.

Mamy troszke surowa Pania ktora kaze zaliczac kazdy sprawdzian , np jezeli mamy oceny 5,5,4,3,2,4,1 to ta jedynke i tak musimy poprawic.. Które z podanych zdań jest fałszywe?. Liczba 2 jest miejscem zerowym funkcji y =ax +1.. Funkcje f ze zbioru X w zbiór Y (f: X -4 Y) nazywamy przyporzadkowanie každemu elementowi a; e X dokladnie jednego elementu y e Y.. Opisane słowami przyporz ądkowanie opisz: a) wzorem b) tabelk ą dla argumentów -3,-2,-1,0,1,2,3 c) wykresem Zadanie 5.. Wynika stąd, że: A) B) C) i D) Zadanie 7.. Dziedzinq funkcji f (x) x +7 jest C.. Funkcja f jest rosnąca w zbiorze R.Punkt 2=( =+ 1,2) należy do wykresu funkcji B( T) = 8 ë. Wyznacz wzór funkcji liniowej f (x) wiedząc, że: a) należą do niej punkty (-1,2) i (3,5), b) należy do niej punkt (-2,3) i jest ona równoległa do prostej y=2x 1, c) f (-2) = 1 i jest ona prostopadła do prostej y=−4x 5, d) jej miejscem zerowym jest 5 2, a rzędna punktu przecięcia z osią OY wynosi 5,Funkcja liniowa - powtórzenie FUNKCJA LINIOWA monotoniczność na osi x punkt POSTAC OGÓLNA AX2 = O a prostopad{oéé funkcji liniowych Y — alX b równolegtoéé funkcji liniowych Y — alX b f. rosnqca f. malejqca stata miejsce zerowe punkt przeciecia z osia OY to punkt (0 , b) wspótczynnik kierunkowy POSTAC KIERUNKOWA f (x) — ax + bZad.3.7.. (5pkt) Zad.. Na tej stronie umieszczam sukcesywnie listy zadań, których rozwiązywanie pomoże lepiej opanować i utrwalić materiał oraz dobrze przygotować się do sprawdzianów.. Proporcjonalnością prostą jest zależność opisana wzorem: A. y = x 5 B. y = 5 x C. y = 2x2 D. y = 1 2x.. (—7; 00) Zadanie 3.. Uzupelnij tabelç i podaj .I liceum 1 Własno ści funkcji kl. I liceum Sprawdź swoje wiadomości - praca kontrolna dla ucznia (czas pisania 45 min.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt