Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

Pobierz

IX 2020 Cały okres stażu - kontrakt,Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.•Sprawozdanie należy napisać i oddać dyrektorowi nie później niż 7 dni od dnia zakończenia stażu.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Beata Krawczyk Wykształcenie: Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym Nauczany przedmiot: Wychowawca oddziału przedszkolnego Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im.mgr Agnieszka Garbatiuk nauczyciel kontraktowy w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZA OKRES STAŻU 01.09.2018 r. - 31.05.2021 r. WSTĘP Jestem nauczycielem z siedmioletnim stażem pracy pedagogicznej.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4..

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.

Został on opracowany w oparciuUmieszczam moje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego katechety i nauczyciela WDZ.. Przepisy dotyczące przeprowadzania matur i obowiązków egzaminatorów.. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi, iż "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od zakończenia stażu.. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego - niezrealizowane zadania.. Imię i nazwisko: Iwona Dąbrowska.. Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - czerwiec 2014 roku.Sporządziłam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2 stycznia, 2017 .. Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć, dyplomy.. Mogą się jednak zdarzyć z przyczyn obiektywnych, np. odwołanie szkolenia zewnętrznego z powodu małej liczby chętnych..

planu rozwoju zawodowego.

Po włączeniu laptopa, zaczął drażnić mnie dźwięk pochłaniacza od kuchenki, zrobiłam się głodna, zachciało mi się pić i nie mogłam przestać spoglądać na brudne okno w salonie.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Jest to tylko fragment przykładowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dwa z sześciu punktów ( 8 ust.. Szkolenie z prawa oświatowego.. Plan rozwoju opracowałam w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 16.08.2018 roku w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczyciela.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Opracowano w oparciu o akty prawne: 1.. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Zmiana prezentacji.. § 4 ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,Dokumentowałam realizację planu rozwoju.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania zAnaliza przygotowanego planu rozwoju.. Posiadam tytuł magistra teologii, który uzyskałam w 2000 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków..

Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego.. "Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2017 - 06.2018 Anna Staszewska.. Terminarz: Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. •Sprawozdanie należy napisać i oddać dyrektorowi nie później niż 7 dni od dnia zakończenia stażu.. § 4 ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia technicznesprawozdanie z realizacji..

Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.

Każdy nauczyciel będący w awansie powinien pamiętać, że wszelkie .. Piotrków Trybunalski, 31.05.2010 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO .. Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji 3 pkt 1, 2, 3 i 8 ust.. 3.1 Uwaga.. Jestem nauczycielem religii w Gimnazjum im.. Takie sytuacje powinny w zasadzie należeć do rzadkości.. planu rozwoju zawodowego.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.Pamiętaj o efektach, zapis § 4.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09 .5.. LubochniaPrezentacja nieoficjalna.. czas trwania staŻu - …Cząstkowe sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji zadań jakich to się podjęłam w planie rozwoju zawodowym.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr Doroty Frąckowiak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Dane osobowe: Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu Imię i nazwisko: mgr Dorota Frąckowiak Stanowisko: nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy, terapeuta pedagogiczny Okres stażu: 01.09.2017-31.05.2020r.Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7 punkt 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. 2 pkt.1 ujęłam w planie rozwoju zawodowego udział w kursach i szkoleniach, które przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły i zgodne były z jej potrzebami.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im.. Uczestniczyłam w następujących radach szkoleniowych: 1.. 3 pkt 4 lit. a, b, d Rozporządzenia) Cały dokument jest dostępny dla osób, które wykupiły Poradnik SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Zofii Kowalskiej nauczyciela mianowanego Szkoła Podstawowa nr 1997 w Warszawie .Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamW jeden ze styczniowych weekendów postanowiłam zabrać się za napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Mając na uwadze realizację zadania z § 8 ust.. M. Montessori w Sochaczewie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt