Promocja kierunku technik ekonomista

Pobierz

Przykładowe miejsca pracy: przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługoweTechnik ekonomista to kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu ekonomisty, a także pozwala wykształcić precyzję myślenia, skrupulatność oraz zdobyć wiedzę marketingową.. Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz pracę w: bankach i instytucjach finansowych,technik ekonomista W ramach kształcenia w tym zawodzie uczeń poznaje zasady prowadzenia działalności gospodarczej, ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowości, marketingu i prawa.. planuje i organizuje działalność gospodarczą, sporządza deklaracje podatkowe, zestawienia i analizy ekonomiczne oraz statystyczne, prowadzi dokumentację handlową i księgową.. Podręcznik szkolny już od 41,90 zł - od 41,90 zł, porównanie cen w 8 sklepach.. umiejętność logicznego myślenia, uzdolnienia matematyczne, uczciwość, rzetelność, dokładność, Technik ekonomista zajmuje się organizacja i zarządzaniem pracą biura/ organizacji, prowadzi ewidencje, oblicza wskaźniki określające sytuację ekonomiczno-finansową organizacji.. Szkoła Branżowa II stopnia.. Praca.. Analizuje i ocenia, proponuje rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami organizacji.TECHNIK EKONOMISTA - charakterystyka zawodu DLA KOGO?. Zgłębia tajemnice mechanizmów rynkowych, badań marketingowych, prowadzenia dokumentacji księgowo-płacowej oraz korespondencji w sprawach handlowych i osobowych.technik budownictwa..

technik hotelarstwa.

UMIEJĘTNOŚCI Technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:Technik ekonomista.. Wybierając ten kierunek nauczysz się korzystać z narzędzi ekonomicznych i informatycznych oraz zapoznasz się z zasadami nowoczesnej rachunkowości i finansów.technik ekonomista.. Film promocyjny kierunku Technik Ekonomista autorstwa Pana Piotra Koćwina.Absolwent kierunku technik ekonomista może być zatrudniony we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową; w bankach, ubezpieczeniach społecznych, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami, firmach konsultingowych.Perspektywy pracy?. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w zakładach budżetowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych, spółkach prawa handlowego, może również otworzyć własną działalność gospodarczą.. Opiekun medycznyTechnik Ekonomista prezentacja kierunku Aktualności - Zespół Szkół w Strzelnie, ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskieNauka w technikum ekonomicznym trwa 4 lata..

W kształceniu modułowym wyZapraszamy do obejrzenia filmu o kierunku Technik Ekonomista.

Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu .Technik ekonomista to kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu ekonomisty, a także pozwala wykształcić precyzję myślenia, skrupulatność oraz zdobyć wiedzę marketingową.. Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi.. 2011-11-14 18:59:15Technik ekonomista planuje i prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi rachunkowość w firmie, oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku .Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli.. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony.Po uzupełnieniu kwalifikacji EKA.. Kształcenie zawodowe jest prowadzone w oparciu o modułowy program nauczania: nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne..

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika ekonomista.

Wybierając ten kierunek nauczysz się korzystać z narzędzi ekonomicznych i informatycznych oraz zapoznasz się z zasadami nowoczesnej rachunkowości i finansów.Może się jednak zdarzyć, że gdzieś pojawi się błąd, za co z góry przepraszam.. Jednocześnie informuje, że nie ponoszę odpowiedzialności za decyzje i działania podjęte w wyniku przeczytania informacji zawartych na Blogu - Technik ekonomista na 100%.Technik ekonomista zajmuje się analizą czynników kształtujących wielkość popytu, podaży ipoziom cen różnych towarów iusług.. Absolwentom szkół w zawodzie technik ekonomista najczęściej powierzane są prace związane z prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży.Posted on Maj 8, 2018.. Bardzo szerokie!. Charakterystyka zawodu.Na kierunku Technik Ekonomista poznasz zasady: organizacji pracy biura firmy; obliczania wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy; analizy kosztów i przychodów oraz określania propozycji ich poprawy; prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości, pracy działu kadr i płacPo ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika ekonomisty..

2013-06-09 13:59:26 Kim mogę zostać po ukończeniu technikum na profilu technik ekonomista ?

Analizuje związki między rynkami czynników wytwórczych .Jakie przedmioty są rozszerzone na kierunku technik ekonomista?. Szkoła Branżowa I stopnia.. Technik ekonomista Szczegóły Kategoria: Technik ekonomista Utworzono: środa, 25, październik 2017 11:31 Charakterystyka zawodu.. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.. Absolwentom szkół w zawodzie technik ekonomista najczęściej powierzane są prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi, prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników .Opis kierunku: Technik ekonomista m. in.. Wykaz przedmiotówRepetytorium i testy.. Planuje i prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi rachunkowość w firmie, oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku .Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i .Technik ekonomista W pięcioletnim toku kształcenia uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: organizowania działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, sporządzania planów i sprawozdao oraz prowadzenia rachunkowości.Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, który stwarza duże szanse zatrudnienia.. OPIS ZAWODU.. Bada sprawność ekonomiczno-organizacyjną podmiotu gospodarczego.. Zgłębia tajemnice mechanizmów rynkowych, badań marketingowych, prowadzenia dokumentacji księgowo-płacowej oraz korespondencji w sprawach handlowych i osobowych.Promocje i Wyprzedaże (3901) Reklamacje i Zwroty (50) Sklepy - Ogólne (20260) Styl Scene (5834) Ubrania (96581) Zakup Gier i Programów (3185) .. Technik ekonomista zajmuje się analizą czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziom cen różnych towarów i usług..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt