Egzamin zawodowy florysta ogr 01

Pobierz

Kwalifikacje w zawodzie OGR.01 - wykonuje obliczenia związane z zadaniami zawodowymi florysty oblicza liczbę roślin potrzebnych do wykonania kompozycji oblicza koszt zakupu materiału roślinnego, materiałów pomocniczych, technicznych i robocizny 4. charakteryzuje narzędzia stosowane we florystyce dobiera narzędzia do prac wykonywanych we florystyceKwalifikacje w zawodzie OGR.01 - wykonuje obliczenia związane z zadaniami zawodowymi florysty oblicza liczbę roślin potrzebnych do wykonania kompozycji oblicza koszt zakupu materiału roślinnego, materiałów pomocniczych, technicznych i robocizny 4. charakteryzuje narzędzia stosowane we florystyce dobiera narzędzia do prac wykonywanych we florystyceZawody związane z kwalifikacją OGR.1.. Florysta powinien stosować okulary ochronne podczas A) cięcia drutu.. Do kwiaciarni wpłynęło zamówienie na wykonanie wiązanki pogrzebowej.CKEAug 5, 2020Oznaczenie kwalifikacji: OGR.01 Numer zadania: 01 Wersja arkusza: SG Wypełnia zdający Numer PESEL zdającego* Czas trwania egzaminu: 120 minut.. C) dzielżanu jesiennego.. C) cięcia papieru ozdobnego.. Tabela 2.May 18, 2022Aug 17, 2020FLORYSTA (kwalifikacja R.26 - RL.26 - OGR.1) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2016 (kwalifikacje w zawodzie) UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami..

01 (PDF) egzamin praktyczny z.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESELLink do paczki egzaminów ze wszystkich lat o oznaczeniu OGR.01 w formacie PDF: do paczki egzaminów ze wszystkich lat o oznaczeniu OGR.01 w formacie PDF: SG EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2021 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Instrukcja dla zdającego 1.. D) przycinania gąbki florystycznej.. FLORYSTA; OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE OGR 1.. Opracuj projekt realizacji prac związanych z przygotowaniem kompozycji żałobnej.. Pracownia florystyczna otrzymała zlecenie na wykonanie kompozycji kwiatowej na stół bufetowy.. B) nagietka lekarskiego.. Na rysunku przedstawiono kwiatostan A) jeżówki purpurowej.. 3.Egzaminy zawodowe dla zawodu: Florysta Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie kompozycji florystycznych .. Zawód: Florysta.. OGR.01.2 - Podstawy florystyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR.01) ..

Egzamin OGR.01 z okresu styczeń 2021. egzamin praktyczny z.

Pracownia florystyczna otrzymała zlecenie na wykonanie kompozycji kwiatowej w pudełku.Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie florysta.. Zgodnie z Zamówieniem wybierz z dostępnego materiału florystycznego: kwiaty, zieleń ciętą oraz materiałyFLORYSTA (kwalifikacja R.26 - RL.26 - OGR.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie) UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.. D) słoneczniczka szorstkiego.. Pracownia florystyczna otrzymała zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie kompozycji kwiatowej w sizalowym rożku.FLORYSTA (kwalifikacja R.26 - RL.26 - OGR.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie) UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.. Pracownia florystyczna otrzymała zlecenie na wykonanie kompozycji kwiatowej w pudełku.Jan 1, 2021istnieje możliwość podejścia do egzaminu z kwalifikacji ogr.01 organizowanego przez okręgową komisję egzaminacyjną, a po zdaniu egzaminów istnieje możliwość uzyskania tytułu zawodowego florysty (zgodne z rozporządzeniem men z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji …May 1, 2022Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy) Pan Jan Wolski zamówił 18 czerwca br. w pracowni florystycznej kompozycję żałobną do położenia na płycie grobu w rocznicę śmierci..

02 (PDF) ...Florysta Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego 1.

Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej i oraz ochrony środowiska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt