Administracyjna zmiana nazwiska po rozwodzie

Pobierz

Witam Serdecznie.mam pytanie wzgledem tego ze jestem po rozprawie rzwodowej,czekam tylko na uprawomocnienie sie wyroku i chcialabym powrocic do swojego panienskiego nazwiska,wyrok byl z winy meza,zostal takze pozbawiony praw rodzicielskich i zastanawiam sie takze nad zmiana nazwiska syna czy nie strace przez to alimentow ktore otrzymuje z .Zmiana nazwiska po rozwodzie to procedura, na którą decyduje się bardzo wiele kobiet.. Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 59 stanowi, iż w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.Ustawa o zmianie imienia i nazwiska Nazwisko może być zmienione nie tylko w związku z małżeństwem lub rozwodem.. Nie chcemy nadal nosić nazwiska eks partnera i małżonka, potrzebujemy nowego startu i powrotu do siebie - również na dowodzie osobistym.. Po pierwsze - chwila uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.. Są to: dowód osobisty, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu małżeństwa oraz prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód..

AktualnościZmiana własnego nazwiska po rozwodzie.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust.. Ważne względy zachodzą w szczególności, gdy wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.. Polega to na rezygnacji z nazwiska męża (żony) i powrotu do nazwiska panieńskiego (kawalerskiego).. Wtedy będzie możliwa tylko administracyjna zmiana nazwiska - to znaczy, że musisz złożyć wniosek w tej sprawie do kierownika urzędu stanu cywilnego.Zanim pójdziesz do USC w celu zmiany nazwiska po rozwodzie, zgromadź dokumenty, które będą ci potrzebne.. Zmiana nazwiska po rozwodzie jest jak najbardziej możliwa, trzeba jednak spełnić kilka niezbędnych warunków.. tzn. w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia wyroku rozwodowego, wówczas możemy zmienić nazwisko wyłącznie na nazwisko noszone przed ślubem.. Administracyjna zmiana nazwiska, podobnie zresztą jak zmiana imienia jest możliwa tylko w niektórych okolicznościach.. Otóż prawdopodobnie będzie czekało nas również wymienienie dokumentów na nowe ze względu na zmianę nazwiska i inne formalności związane choćby z przeprowadzką.Zawarcie związku małżeńskiego to pierwsza przewidziana przez prawo możliwość zmiany nazwiska..

Reguluje to ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

Określa je ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Po rozwodzie wiele kobiet chce powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.. Pytanie tylko, czy powody zmi­any będą przed­staw­ione, że są na tyle ważne, aby organ zgodz­ił się na zmi­anę imienia i nazwiska w try­bie administracyjnym.. Jeżeli masz dziecko i chcesz nosić takie samo nazwisko jak ono, możliwe jest posiadanie podwójnego nazwiska - swojego .Aby zmienić nazwisko po rozwodzie musimy złożyć przed kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego: wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie; odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; prawomocny wyrok sądu (orzekający rozwód) do wglądu - dowód osobisty; dowód uiszczenia opłaty skarbowej; Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzieOsoby, które chcą po rozwodzie wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem, mają do tego prawo w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.. Zatem, nie zawsze będzie to nazwisko panieńskie/kawalerskie.Ewen­tu­al­nie jest opc­ja niezmieni­a­nia nazwiska po ślu­bie i złoże­nia wniosku o zmi­anę imienia i nazwiska po ślu­bie.. Także po rozwodzie można złożyć oświadczenie o woli powrotu do pierwotnego nazwiska, w terminie 3 miesięcy od zakończenia w ten sposób małżeństwa.Zmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego..

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem jest łatwy.

Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie musi być sensowne, ale urzędnik zazwyczaj rozpatruje prośbę pozytywnie.. Idź do urzędu stanu cywilnegoZmiana dokumentów po rozwodzie tyczy się przede wszystkim zmiany naszego nazwiska.. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiednich terminów.. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko powinno wyrazić osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.W ubiegłym tygodniu zgłosiła się do mnie Klientka z pytaniem, czy zmiana nazwiska po rozwodzie jest możliwa.. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. Po ich przekroczeniu zmiana nie będzie możliwa.Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem..

Jeśli o zmianę nazwiska występujemy w trybie art. 59 KRiOp.

Na szczęście, mamy takie prawo - choć trzeba wiedzieć, że nie jest to konieczność.. Konieczna będzie wizyta w urzędzie stanu cywilnego a w przypadku mieszkania za granicą - w polskim konsulacie.Możliwa jest wtedy administracyjna zmiana nazwiska.. Jeżeli doszło do przekroczenia 3 miesięcznego terminu na złożenie oświadczenia o zmianie nazwiska po rozwodzie, bądź nie został orzeczony rozwód, a separacja, zmiana nazwiska może nastąpić tylko według ustawy o Zmianie imienia i nazwiska w trybie administracyjnym.. Określa ona kto, kiedy i w jaki sposób może w trybie administracyjnym zmienić imię lub nazwisko.Zmiana nazwiska dziecka - zgoda, rozwód, relacje z ojcem, tryb administracyjny, brak zgody ojca Możliwość zmiany nazwiska dziecka została uregulowana w ustawie z dnia 17 października 2008 roku.. Wskazała, że jest to dla niej ważne, bo dziecko, które posiada z poprzedniego związku, jest obecnie szykanowane w szkole z powodu tego, że ma nazwisko inne niż jego mama.Bardzo istotna jest kwestie, jakie nazwisko można nosić po rozwodzie.. Trzeba jednak przyznać, że w tym przypadku opcje są dość ograniczone.. Tylko w tym terminie można złożyć stosowne oświadczenie, które pozwala na stosunkowo łatwy i nieskomplikowany powrót do panieńskiego nazwiska.Tym samym WSA stwierdził, że na zmianę nazwiska dziecka w trybie administracyjnym potrzebna jest zgoda ojca mimo ograniczenia jego władzy rodzicielskiej bez względu na zakres obowiązków i uprawnień określonych w wyroku rozwodowym (zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 13 lipca 1987 r., sygn.. Jednakże można to zrobić w różnych przypadkach, ale trzeba mieć ważne powody.. W zasadzie - poza powrotem do nazwiska panieńskiego po rozwodzie - istnieje tylko możliwość zmiany nazwiska na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska, co odbywa się w trybie administracyjnym.. Jeśli nazwisko Twojego męża Ci nie przeszkadza, […]Czy istnieje możliwość powrotu do nazwiska panieńskiego poza wzięciem rozwodu?. Należy przygotować wniosek.. O ile sam rozwód jest bardzo stresujący, to okazuje się być początkiem dalszych problemów.. Pod warunkiem, że dokona się tego w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.Czyli albo od chwili wydania orzeczenia przez Sąd Apelacyjny, albo od upływu terminu na zaskarżenie rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego (jeśli apelacja nie wniosła żadna ze stron).Re: Zmiana nazwiska matki i dziecka po rozwodzie.. 1 tejże ustawy decyzję o ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt