Na podstawie tekstu określ elementy świata przedstawionego katarynka

Pobierz

Czarnoksiężnik z Archipelagu.Właśnie w tych miejscach toczy się akcja i na podstawie tego powstaje obraz rzeczywistości.. "Mały książę" A. de Saint Exupery 1.Związek frazeologiczny "spać jak dziecko" oznacza: a)niemożność zaśnięcia b)spanie ciche i spokojne c)częste przebudzanie się ze snu 2.Powyższy tekst zaliczamy do : a)liryki b) dramatu c)epiki 3.Określ elementy świata przedstawionego w powyższym tekście.. Akcja "Katarynki" rozgrywa się w Warszawie.. Życie rycerzy kręciło się głównie wokół bitew.. Skup się szczególnie na opisie katarynki.. W świecie bohaterów (str.59) i Czas , miejsce oraz przebieg wydarzeń .. Na podstawie tekstu lektury zapisz jak najwiqcej informacji na temat bohaterki utworu — niewidomej dziewczynki.. Fabuła to splot wszystkich wątków.Jolanta Misztal nauczyciel języka polskiego, edukator, szkoleniowiec, ekspert oświatowy, egzaminator Scenariusz lekcji zajęć języka polskiego w klasie VI - 2 godziny dydaktyczne Temat: Elementy świata przedstawionego tekstu Ewy Grętkiewicz "Pierwsza lekcja polskiego".. _____ _____ 4.Czy zgadzasz się ze słowami dróżnika: "Nikomu nigdy nie jest dobrze tam, gdzie jest"?Na podstawie analizy tekstu, uzupełnij tabelę, wpisując do niej odpowiednie określenia spośród wymienionych w nawiasach tak, aby ilustrowały zależność pomiędzy ilością obu białek, liczbą komórek satelitarnych (satelitowych) i szybkim przyrostem masy mięśni..

Określ elementy świata przedstawionego 4.

Może też odnosić się do faktów historycznych, jeśli zapoznaje się z tekstem kultury, powstałym w poprzednich epokach.Katarynka.. Z kim, gdzie i w jakich warunkachElementy świata przedstawionego znajdują swoje uzasadnienie w rzeczywistości pozaliterackiej.. IOMÓW ELEMENTY ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO.. Witajcie!Elementy świata przedstawionego Czas akcji Czas bliżej nieokreślony, ale w noweli pojawia się wiele faktów potwierdzających wiek XIX, m.in: • katarynki - bardzo popularne w tym czasie, w małych miasteczkach podczas odpustów i jarmarków; kojarzą się z krajobrazem XIX-wiecznych miast, szczególnie z Warszawą; • Helena Modrzejewska - pan Tomasz, w zakładzie znanego warszawskiego fotografa Jana Mieczkowskiego (1830 - 1889), widział fotografie znanej w świecie polskiej .Odpowiedź na powyższe pytania powinna Ci uzmysłowić, że: • Katarynka to utwór niewielkich rozmiarów, posiadający jeden główny wątek.. Zrób notatkę na temat cech noweli.Katarynka - Czas i miejsce akcji.. "Katarynka" to nowela, której akcja koncentruje się na ulicy Miodowej, która mieści się w Warszawie..

Na podstawie cytatów z tekstu określ czas i miejsce akcji.

Wydarzenia, procesy.. Na początek zwróć uwagę na ELEMENTY ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO.. Na podstawie prezentacji oraz dostępnych źródeł .TEMAT: Świat przedstawiony w powieści Stefana Żeromskiego "SYZYFOWE PRACE".. Cele lekcji: - poznasz podstawowe wiadomości o Ignacym Krasickim, - poznasz utwór "Żona modna", - dowiesz się, co to jest satyra, - omówisz elementy świata przedstawionego i problematykę utworu.. Chłopi.. Cierpienia młodego Wertera.. Przygotuj się do ustnego opisu pierniczka.. Usytuowanie problematyki omawianej na zajęciach w podstawie programowej: przedmiotu język polski: 1.IV GRUPA: Określ elementy świata przedstawionego i ułóż w odpowiedniej kolejności plan wydarzeń.. Większość wydarzeń dotyczy mieszkania Pana Tomasza, jak i sąsiedztwa, które ma on okazję obserwować ze swojego okna.. Napisz opis fotografii z poprzedniej lekcji (dla osób, które jeszcze tego nie zrobiły) KRYTERIA DO OPISU: W min.. Wątek to odrębna sekwencja wydarzeń, połączonych związkiem przyczynowo-skutkowym.. SŁOWO WSTĘPU: Dzisiejsza lekcja jest lekcją wprowadzającą do lektury Stefana Żeromskiego pt."SYZYFOWE PRACE".. Krótko mówiąc: wszystko, co się dzieje w ramach świata przedstawionego, niezależnie od tego, czy wynika to z działań bohaterów czy nie.2.. Wątki dzielimy na główne i poboczne..

Określ elementy świata przedstawionego (bohaterowie, czas i miejsce akcji).

Lekcja z historią w tle.. Przeczytaj tekst pt. Przy czym nie da się wszystkiego co pokazane traktować w tonacji całkiem serio.. Uczeń: I.1.1 - sprawnie czyta teksty głośno i cicho, I.1.2 - określa temat i główną myśl tekstu;Narrator przynależy do świata przedstawionego, jeśli prowadzi narrację pierwszoosobową (przynajmniej częściowo) i bierze mniejszy lub większy udział w wydarzeniach.. "[.]. biegną wszystkie razem, za miasto, pod słup na wzgórek" " Rozlały rzeki, pełne zwierza bory"Epika to jeden z trzech rodzajów literackich.. Określ elementy świata przedstawionego: Udowodnij, że zdarzenia rozgrywają się w latach 80 - tych XIX wieku.. Charlie i fabryka czekolady.. Cele: - rozwijanie umiejętności analizy elementów świata przedstawionego utworu literackiego, - zapoznanie ze słownictwem, życiem i zwyczajami XIX-wiecznej Warszawy (na podstawie Katarynki) - doskonalenie głośnego czytania,Nowy Testament wymienia i porządkuje elementy Przypowieść o siewcy świata przedstawionego, wie, że tekst jest przypowieścią, gatunku literackiego,wskazuje w tekście przykłady przenośni, ich etyczne przesłanie, omawia elementy świata przedstawionego, odtwarza cechy przypowieści jako wskazuje w tekście przykład wskazuje dosłowne i przenośne znaczenie elementów świata przedstawionego, Poza tym w lekturze nie ma dużo bohaterów oraz brak opisów przyrody .W związku z tym "Katarynka" należy do gatunku literackiego, który nazywamy NOWELĄ .TEMAT 2: Poznajemy nowelę Bolesława Prusa "Katarynka"..

Na podstawie poniższego fragmentu oraz wiedzy z całości utworu ustalcie elementy świata przedstawionego.

Nazwij przedmiot, który odgrywa szczególna rolę w przebiegu zdarzeń.. Niektórzy rycerze nadawali swoim mieczom Odpowiedź na zadanie z Słowa na czasie 1- elementy realistyczne w utworze .. Usytuowanie problematyki omawianej na zajęciach w podstawie programowej: przedmiotu język polski: 1.. Czas akcji nie jest do końca określony - najważniejsze wydarzenia mają miejsce jednego dnia, podczas pracy .Elementy świata przedstawionego: - czas akcji - miejsce akcji - bohaterowie - plan wydarzeń Liczę na naj ; DKatarynka jako nowela Prus - nowelista nie respektuje wszystkich klasycznych wyznaczników noweli, na które składają się: zwarta, jednowątkowa akcja (związany z tym niewielki rozmiar utworu), ograniczenie luźnych epizodów, drugoplanowych postaci, opisów przyrody, dygresji, komentarzy.2.. Wskaz odpowiednie fragmenty utworu.. Czasu akcji nie da się jednoznacznie określić, ponieważ nie został on podany przez autora.Czas i miejsce akcji.. Córka Czarownic.. Elementy świata przedstawionego Czas akcji Czas bliżej nieokreślony, ale w noweli pojawia się wiele faktów potwierdzających wiek XIX, m.in: • katarynki - bardzo popularne w tym czasie, w małych miasteczkach podczas odpustów i.Temat: Dobrana para w świetle satyry Ignacego Krasickiego pt."Żona modna".. Ustal miejsce zdarzeń.. Wszystkie wydarzenia związane są z kamienicą przy ulicy Miodowej, w której mieszka emerytowany mecenas Tomasz, a do której wprowadzają się dwie kobiety z małą, niewidomą dziewczynką.. Czas bliżej nieokreślony, a o miejscu wydarzeń wiemy tyle, że wszystko dzieje się na świeżym powietrzu (obok rozwijanego namiotu cyrkowego).Campo di Fiori.. Chłopak na opak, czyli z pamiętnika pechowego Jacka.. Zapoznaj się z pojęciami: punkt kulminacyjny, nowela (podręcznik str. 315).. Dominuje jedna parodia, która pozwala inaczej ocenić fakty.Temat: Katarynka Bolesława Prusa.. 10 zdaniach opisz fotografię.. Odbiorca interpretuje dzieło przez pryzmat swojej wiedzy na temat rzeczywistości, w której żyje.. Relacja staruszka, str. 264-265 3.. Kluczową postacią jest narrator.. VI GRUPA: Na.Temat: Elementy świata przedstawionego tekstu Ewy Grętkiewicz "Pierwsza lekcja polskiego".. Przecież pokazane zdarzenia odchodzą od związku przyczynowo-skutkowego i logicznego ujęcia.. Na podstawie fragmentów , zapisz jakie reakcje budzą działania Nikoli Tesli wśród mieszkańców okolic Colorado Springs- podziw czy raczej obawę przed niebezpieczeństwem.TEMAT: Elementy świata przedstawionego na podstawie "Małego Księcia".. Czytanie i słuchanie.. ZADANIA DLA UCZNIA: Na podstawie tekstu B. Prusa określ elementy świata przedstawionego (czas i miejsce akcji, bohaterowie, wątek główny, wydarzenia- plan).. Bohaterowie: kogut, lis, narrator, dyrektor cyrku.. Chłopcy z Placu Broni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt