Wyjaśnij pojęcie muzyka programowa

Pobierz

3.Wyjaśnij pojęcie - muzyka programowa ( 2.Wyjaśnij pojęcie akompaniament.. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.Rodzaje muzyki - muzyka programowa Wprowadzenie Świat muzyki jest bardzo różnorodny i można go podzielić na rozmaite sposoby: ze względu na jej twórców (ludowa/ artystyczna), ze względu na źródło dźwięku (wokalna/wokalno-instrumentalna/instrumentalna/elektroniczna), ze względu na.Program muzyka kl VI - dokument [*.pdf] Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania wy.Po przeprowadzeniu.. Program Muzyka realizuje w pełni treści programowe z zakresu słuchania i percepcji muzyki.. - wymienia instrumenty strunowe-smyczkowe.. rege) - styl we współczesnej muzyce rozrywkowej wywodzący się z Jamajki.. Treścią muzyki może być ciąg zdarzeń, sytuacji obrazów lub myśli.zna i rozumie pojęcie muzyki programowej poznaje przykłady muzyki ilustracyjnej 1. muzyka programowa.. B. Smetana WełtawaAkceptuję i wysyłam zgłoszenie.. Muzyka Szkoła podstawowa IV-VIII.. - tworzy ilustrację plastyczną do utworu programowego.. Może też być inspirowana dziełami malarskimi lub rzeźbami.Muzyka programowa.. OpublikowałAleksander Pietrzyk Został zmieniony 3 lata temu..

Wyjaśnij pojęcie muzyka programowa.

Muzyka programowa 19. wieku, Muzyka programowa dziewiętnastego wieku, Programme music of the nineteenth century :2.. Pojęcie czasu.. Słownik języka polskiego PWN.. Prezentacja na temat: "MUZYKA PROGRAMOWA.. muzyka programowa «muzyka powiązana z jakąś treścią literacką, ideową, sugerowaną przez tytuł utworu».. Wymagania na ocenę dopuszczającą Uczeń: - śpiewa w grupie piosenkę, - wymienia głosy ludzkie - zna pojęcie orkiestry, - wie, jaką funkcję pełni dyrygent; - definiuje muzykę programową, Wymagania edukacyjne klasa 5.Wyjaśnia pojęcie hałasu Wymienia gatunki muzyki poznane na lekcji Wskazuje miejsca związane z kulturą muzyczną RozróŜnia przyrządy pomocne w pracy muzyka (kamerton) Potrafi zapisać podstawowe znaki stosowane w notacji muzycznej.muzyka programowa.Muzyka programowa to muzyka, która w przeciwieństwie do absolutnej nawiązuje do jakiejś treści pozamuzycznej np. literackiej, ideowej, filozoficznej, ilustrującej zjawiska przyrodnicze, zainspirowanej sztuką(malarstwem, rzeźbą).Powiązanie to ukazane jest w tytule utworu.Muzyka programowa XIX wieku by Ryszard Daniel Golianek, 1998, Wydawn.. artystyczną od ludowej stylizacja muzyki.. Wstęp.. Wyjaśnij pojęcie muzyka programowa.. Pośpiewaj piosenkę "Pędzą konie" str. Zapisz w zeszycie temat lekcji..

Muzyka programowa i jej.

"— Zapis prezentacjiAktualna podstawa programowa z przedmiotu muzyka dla szkoły podstawowej w klasach IV-VIII.. Niezwykły rozwój przeżył pod koniec lat 50., a także od momentu uzyskania przez Jamajkę niepodległości w 1962. zgłoś uwagę.MUZYKA PROGRAMOWA.. MUZYKA PROGRAMOWA.. Czasami dzieła rzeźby, architektury, malarstwa pomagają zrozumieć, czym jest muzyka programowa, ponieważ uczestniczą w wyborze środków wizualnych do obrazu muzycznego.Muzyka programowa, która w przeciwieństwie do muzyki absolutnej jest powiązana z programem literackim, ilustrującym zjawiskami przyrody lub inspirowana ilustracjami zjawisk przyrody.. Muzyka programowa, to muzyka instrumentalna, która związana jest z jakąś treścią pozamuzyczną (np. liryką, epiką).Muzyka programowa - rodzaj muzyki o treści pozamuzycznej, która wskazana jest przez tytuł lub program utworu programowego (pobudzający wyobraźnię kompozytora); jej przeciwieństwem jest muzyka absolutna.. Przeczytaj informacje z książki.. gędźba) - sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie.. muzyka programowa analizy dzieł, dostrze- ny), nagrania utworówWyjaśnij pojęcie "muzyka" DAJE N A J!. autor niezna-.. Nie wysyłaj powyższej pracy.. Powszechna edukacja muzyczna adresowana jest do wszystkich uczestników procesu edukacyjnego niezależnie od poziomu zdolności i umiejętności.Podstawa programowa zakres podstawowy Treści kształcenia wymagania szczegółowe I Uczeń: wymienia tańce towarzyskie, wyjaśnia pojęcie muzyka etniczna, wyróżnia współczesne tańce, potrafi zatańczyć Uczeń: wyjaśnia pojęcie rynek fonograficzny, wymienia zespoły grające muzykę rockową.- wyjaśnia pojęcie: muzyka ilustracyjna i programowa, jednogłosowa i wielogłosowa, - potra scharakteryzować i opisać zespoły wokalne i instrumentalne Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: - nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego w klasie VIMuzyka programowa lub muzyka programowa to rodzaj instrumentalnej muzyki artystycznej, która próbuje muzycznie oddać pozamuzyczną narrację ..

SLAJD NR 1, 2 Muzyka programowa - wprowadzenie.

Ale w wikipendia szukałam liczyłam na coś innego!. Muzyka (gr.. muzyczne poznane przez lekcji uczeń • wyjaśni pojęcie: Mazurki F. Chopina S. Moniuszko Mazur.. Wysłuchaj scherza symfonicznego Paula Dukasa Uczeń czarnoksiężnika; następnie przeczytaj balladę Goethego Uczeń czarnoksiężnika i ponownie wysłuchaj utworu muzycznego.Wyjaśnij pojęcie: ,,Muzyka programowa" Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. z literaturą.. Lekcję zaczynamy od prezentacji.Jest to praktycznie cała muzyka programowa dla dzieci, jest ona głębsza i szybciej rozumiana i lepiej się wchłania.. - maluje ilustracje plastyczną do słuchanych utworów.. - rozumie pojęcie ronda muzycznego.Uczeń: - wymienia tańce towarzyskie, ‒ wyjaśnia pojęcie muzyka etniczna, ‒ wyróżnia współczesne tańce, ‒ potrafi zatańczyć podstawowy krok tańca ‒ wyjaśnia pojęcie improwizacja jazzowa, ‒ rozpoznaje muzykę rock and rollową, ‒ pisze nuty w programie komputerowym (w edytorze pisania.. Sama narracja może być proponowana widzom poprzez tytuł utworu lub w formie notatek programowych.Beata Olek, 2013-02-12 Łuków Zajęcia artystyczne, Sprawdziany i testy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt