Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania

Pobierz

Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.. Zadanie 18.. 2009 maj.Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobii tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.. schemat lub tabel .. Na podstawie powyższych informacji podaj, które elementy drewna pełnią niżej wymienione funkcje.MATURA 2012 BIOLOGIA poziom ROZSZERZONY 14.05.2012 - ARKUSZE, ZADANIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI >>> Wyniki matur pojawią się 29 czerwca 2012 r. Odpowiedzi do matury rozszerzonej z WOS-u 2012 .Podaj, na czym polega różnica w sposobie pozyskiwania przyswajalnych substancji organicznych między grzybem saprobiontycznym a grzybem symbiotycznym.. 2.Matura 2012: Biologia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] KS. 14 maja 2012, 14:23. wykup dostęp aby zobaczyć rozwiązanie korepetycje on-line.. Zadanie 6 (0 - 2 pkt.. Wchłanianie: glukoza wchłaniana jest z udziałem transpor-tera na drodze kotransportu z jonami Na (transport aktywny).Na schematach przedstawiono dwa sposoby wchłaniana tych substancji w komórkach kosmków jelitowych człowieka..

273.Na rysunku schematycznie przedstawiono biosyntezę kolagenu.

Cząsteczki glukozy nie podlegają modyfikacji, cząsteczki tłuszczu ulegają resyntezie i tworzone są chylomikrony.Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.. Na podstawie rysunku przedstawiającego przekrój poprzeczny przez różne typy plech porostów, wykaż na przykładzie dwóch cech (po jednej dotyczącej glonów i grzybów .Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych Klich: Nie mieli prawa lądowaćNa podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.. Przecież ta odpowiedź, którą przytoczyłaś odnośnie żółci i tym podobnych tyczy się pierwszej części polecenia a więc sposobu wchłaniania .Na podstawie powyższych sche-matów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalsze-go transportu produktów tra-wienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.. Og Jaka jest różnica w sposobie w jakim jony wapniowe wywołują skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich..

(1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.

Na podstawie analizy powyższych schematów opisz trzy kolejne następstwa działania przedstawionego leku.Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.. Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.. MAJ ROK 2009 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 60 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 2 Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony Zadanie 1.. Cząsteczki glukozy nie podlegają modyfikacji, cząsteczki tłuszczu ulegają resyntezie i tworzone są chylomikrony.Na schematach przedstawiono dwa sposoby wchłaniana tych substancji w komórkach kosmków jelitowych człowieka.. Na schemacie zobrazowano udział komórek nabłonka kosmków jelitowych w transporcie związków tłuszczowych.Życzymy powodzenia!.

... Na rysunku przedstawiono schemat budowy serca człowieka.

Przedstaw funkcje jakie pełnią żwacz i trawieniec w sposobie odżywiania się roślinożerców.. ZADANIE 10 Naturalna mikroflora przewodu pokarmowego ma istotne znaczenie dla stanu zdrowia człowieka.Na podstawie rysunku i własnej wiedzy podaj dwie różnice w budowie anatomicznej liścia między roślinami typu C 3 a roślinami typu C 4.. Zoom in (real dimensions: 714 x 593)Obrazek Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.Na schematach przedstawiono dwa sposoby wchłaniana tych substancji w komórkach kosmków jelitowych człowieka.. Na podstawie informacji zawartych w tekście przedstaw strukturę pierwszorzędową kolagenu, zapisując fragment .Żywotność motywu non omnis moriar w literaturze polskiej poświadczają między innymi utworu "Ku Muzom" Jana Kochanowskiego i "Do losu" Juliana Tuwima.. ODP: B) stan 1.. Zjawisko to jest zrozumiałe, gdyż w przekładach na język polski literatury anglosaskiej słowo "management" tłumaczone jest zamiennie jako "za-rządzanie", bądź też "kierowanie".. Cz .Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych..

W tabeli przedstawiono trzy kolejne fazy pracy serca w czasie jednego cyklu.

Natomiast w polskiej literaturze te dwa pojęcia .. podstawą regulacji, jak wspo-1 J. Penc, .271.. Dla uświadomionych celów określany jest plan działania, na podstawie pogłębionej analizy strategicznej.W świetle powyższych uwarunkowań .. Na podstawie powyższych informacji podaj grupę krwi dawcy oraz biorcy.. W ramach planowania strategicznego ustalane są cele działań, co wymaga diagnozy stanu przeszłego i teraźniejszego oraz prognozy stanu przyszłego.. Na podstawie tych tekstów zaprezentuj różnice w sposobie ujęcia motywu - w twórczości Juliana Tuwima , poety dwudziestolecia międzywojennego.. I II Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach nabłonków po jednym z wymienionych niżej miejsc jego występowania w organizmie człowieka.- Planowanie strategiczne.. Og Wyjaśnij różnice pomiędzy złączem nerowo-mięśniowym w mięśniach gładkich i mięśniach poprzecznie prążkowanych i podaj rodzaje neuromediatorów działających w tych złączach.. B. Człowiek dorosły, ponieważ w przeliczeniu na 1 kg wagi ma mniejszą powierzchnię skóry niż niemowlę.Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.Arkusz - Pobieranie.dlastudenta.pl - ID:5e0f9d7560cc9.. )Przedstaw dwie różnice występujące w sposobie odżywiania się autotrofów i heterotrofów, dokonując odpowiedniego .Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych (2pkt).. A B Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.Na podstawie powyższych informacji oceń, kto podczas upału jest narażony na szybsze odwodnienie.. .2 Pobrano ze strony 2 Egzamin maturalny z biologii Zadanie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt