Uzupełnij poniższy tekst przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych

Pobierz

Po zakończeniu w 1699 roku wojen, które Rzeczpospolita prowadziła ze swoimi sąsiadami, w jej granicach pozostał 11.2 .. Question from @Oluśkaa00 - Szkoła podstawowa - Historia .. Uzupełnij poniższy tekst.. Pucz Janajewa był wystąpieniem zwolenników demokratyzacji ustroju ZSRS.Uzupełnij poniższy tekst.. Mapa przedstawia zmiany terytorialne państwa polskiego 7.1._.. Przedstawione na ilustracji dzieło malarskie upamiętnia jedno z wydarzeń z okresu 3.1.. Przedstawia okrucieństwa, jakich dopuściły się wojska 3.2.Uzupełnij poniższy tekst.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Przed upadkiem ZSRS Polska sąsiadowała z 2.1………… państwami.. Po wybuchu wojny rząd austriacki zgodził się na mobilizację polskich oddziałów strzeleckich w Galicji.. b) Wyjaśnij, na co wyrażono zgodę w odezwie oraz jaki był warunek spełnienia deklaracji 4.. W Polsce panowała.a) Uzupełnij poniższy tekst.. Opisane w tekście wydarzenia, do których doszło przed podpisaniem traktatu pokojowego w Wersalu, rozgrywały się na obszarze oznaczonym na mapie numerem 1.1.. Z mapy wynika, że obszary plebiscytowe 1.2.. Przyporządkuj do każdego zdania właśnie uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.Zadanie w załączniku.. Rozwiąż krzyżówkę dotyczącą konfederacji pokojowej w Paryżu i wyjaśnij, jaki związek z tym wydarzeniem ma otrzymane hasło.1..

________.Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A-C.

1.1 A.Szkoła podstawowa Historia Zapoznaj się z tekstem źródłowym i uzupełnij poniższy tekst.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Przez następne półtora rokuUzupełnij poniższy tekst.. Najpóźniej do grona sąsiadów Polski dołączyły 2.3………….. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. W polityce wewnętrznej zwrócono uwagę na reformę władcy w dziedzinie 4.2.. Zaznacz literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" przy fałszywych.. Liczba ta stopniowo rosła na skutek zmian z lat 2.2.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstała wówczas 3.1.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. W II połowie XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów utraciła na rzecz Turcji 11.1.___.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Na ilustracji przedstawiono budowlę wzniesioną w stylu 8.1.Uzupełnij poniższy tekst.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. ZałącznikUzupełnij poniższy tekst.. Przedstawione na ilustracji dzieło malarskie upamiętnia jedno z wydarzeń z okresu 3.1..

Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.

W starożytnych Atenach wolną grupą społeczną, ale pozbawioną praw politycznych,byli 1.3________.. Przed upadkiem ZSRS Polska sąsiadowała z 2.1………… państwami.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Powyższa odezwa została wystosowana przez: A. księcia Mikołaja Mikołajewicza B. rosyjski rząd tymczasowyC.. W starożytnym Rzymie 1.2________reprezentowali bogata grupę społeczną.. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.. 26 lutego 1916 roku, w czwartym dniu niemieckiej ofensywy na Verdun, oddziały następcy tronu zdobyły zbudowaną z betonu i kamienia twierdzę [.. ].Uzupełnij poniższy tekst.. A. Apenińskiego B. Bałkańskiego C. Iberyjskiego Plsss to na 2 sty :) daje najj.Zapoznaj się z tekstem źródłowym i uzupełnij poniższy tekst.. Jan 18, 2022Feb 14, 2021Jan 28, 2022Nov 30, 2020Uzupełnij poniższy tekst.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. W tekście upamiętniono działania króla Polski 4.1.. Pod koniec 1991 r. polski rząd podpisał umowę stowarzyszeniową z _____, co stanowiło środek do osiągnięcia celu, jakim było pełne członkostwo we Wspólnotach Europejskich.Uzupełnij poniższy tekst..

Przyporządkuj do każdego zdania właśnie uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.4.

Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Określenie Jesień Ludów odnosi się do okresu, gdy władze komunistyczne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej były u szczytu potęgi.. Najpóźniej do grona sąsiadów Polski dołączyły 2.3………….. A. Niemiec B. Austo-Węgier C. Włoch 5.3.. 26 lutego 1916 roku, w czwartym dniu niemieckiej ofensywy na Verdun, oddziały następcy tronu zdobyły zbudowaną z betonu i kamienia twierdzę [.].. A. trzema B. czterema C. pięcioma 2.2.Uzupełnij poniższy tekst.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Przedstawia okrucieństwa, jakich dopuściły się wojska 3.2.. W polityce zagranicznej położono naciskUzupełnij poniższy tekst.. A. trzema B. czterema C. pięcioma 2.2.Feb 26, 2021 Uzupełnij poniższy tekst.. władze carskieC.. 1917Autor tekstu krytycznie ocenił deklaracje składane wcześniej Polakom przez: A. bolszewikówB.. Pod koniec 1916 r. państwa centralne p krwawych walkach na froncie zachodnim zaczęły dotkliwie odczuwać skutki wojny i wydały 3.2.a) Uzupełnij poniższy tekst.. Liczba ta stopniowo rosła na skutek zmian z lat 2.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt