Osobisty plan terapii osoby uzależnionej

Pobierz

Ważne jest, że taka forma wsparcia może budować poczucie zaufania, ze strony osoby uzależnionej.Pierwsze spotkanie mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny ( około 2-3 spotkania).. Możemy wtedy, jako bliska osoba zaoferować jej rozmowę na inny ludzki temat.. chorobowej, jej fazy ( pozwalającej określić stopień rozwoju badanych procesów chorobowych) w oparciu o stan obecny jednostki, własny autoportret i diagnozę środowiska jednostki.. Pobyt w ośrodku trwa 8 tygodni i jest wstępem do dalszej pracy osobistej po ukończeniu leczenia.. Definicja uzależnienia od hazarduCelem terapii osoby uzależnionej jest zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji, usuwanie zaburzeń, rozwiązywanie problemów osobistych, rozwijanie zdolności do zdrowego życia, zbudowanie motywacji do trzeźwienia i przewartościowania swojego życia.. FORMY REALIZACJI.. Przygotowanie przez terapeutę i realizacja przez pacjenta osobistego planu terapii stanowi centralny aspekt nowoczesnego programu intensywnej psychoterapii uzależnień.. Pogłębiona psychoterapia grupowa Czas trwania: jeden rok, tj.: ok. 40 dwugodzinnych sesji grupowych; częstotliwość: jedna sesja tygodniowo; Warunek uczestnictwa Ukończony podstawowy program psychoterapii zespołów uzależnień od środków psychoaktywnych i zaburzeń behawioralnych oraz przynajmniej rok .Trzecim krokiem będą liczne, otwarte rozmowy o uczuciach - zarówno ze strony osoby uzależnionej, jak i partnera, z którym tworzy się związek..

Pracę nad identyfikacją i tożsamością osoby uzależnionej.

Co więcej, inteligencja nie chroni przed uzależnieniem, jednak im bardziej inteligentna osoba, tym bardziej jest ona kreatywna w wymyślaniu usprawiedliwień.. Niesie za sobą poważne skutki, które naruszają każdą sferę życia osoby uzależnionej, ale także najbliższych osób.. Cele programu terapii: a) Podstawowe cele terapii osoby uzależnionej to przede wszystkim zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji oraz usuwanie zaburzeń i rozwiązywanie problemów osobistych, a także rozwijanie zdolności do zdrowego życia.Procesy myślowe osoby uzależnionej podążają w kierunku usprawiedliwiania tego, co robi.. Czas terapii powinien obejmować minimalnie 12 sesjiuzależnieni innych wyznań lub niewierzący przez udział w praktykach o charakterze religijnym mogą osiągnąć ważne cele terapeutyczne: codzienna modlitwa i medytacja służą podejmowaniu refleksji nad sensem własnego leczenia i życia; niedzielna eucharystia organizowana i prowadzona przez społeczność ośrodka i jest czasem, kiedy pacjenci integrują …Model diagnozy osoby uzależnionej.. Pracę nad uzyskaniem wglądu w konsekwencje swojego czynnego uzależnienia.. (1 raz w tygodniu w kilkuosobowych grupach).. Podstawowa, rekomendowana forma terapii to stacjonarny turnus terapeutyczny dla osób uzależnionych trwający 6 tygodni.OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O TYTUŁ INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ powinny przedstawić opis przypadku dorosłej osoby uzależnionej, jej osobisty plan terapii oraz przebieg terapii w etapie podstawowym..

Porozmawiać o pracy, rodzinie, szkole, lub problemach osobistych.

Diagnozę problemową i opracowanie Osobistego Planu Terapii.. Do tej pory rodzina dawała sobie radę bez pomocy osoby uzależnionej, i da sobie radę w najbliższym czasie, natomiast kolejnego zawodu i ciągu może nie wytrzymać.Może być tak, że nie jesteśmy kompetentni by zajmować się problemem uzależnienia.. Spotkanie grupowe odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny.. Pracę nad rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia.Podstawowy program terapii uzależnienia obejmuje: 1.. Diagnoza nozologiczna ( przyporządkowująca i fazy) - ustalenie jednostki.. Terapia grupowa oparta na procesie4.. Osoby, u których rozpoznano uzależnienie ( F.10.2- F.19.2) ujawniające słabą wewnętrzną motywację do leczenia kierowane są do grupy wstępnej motywacyjnej.. Rozmowa na temat uzależnienia, wzajemne wsparcie uczestników pomocne w wychodzeniu z alkoholizmu, wzmacnianie skuteczność w zmianie nawyków.. Podstawowe cele i formy pomagania osobie uzależnionej Ze względu na rozległość i złożoność problemów osoby uzależnionej system udzielania jej pomocy musi obejmować wiele elementów.. W trakcie terapii alkoholowej w "Naszym Domu" osoby uzależnione uczą się rozpoznawania symptomów nawrotu oraz radzenia sobie w życiu bez sięgania po alkohol..

Rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad identyfikacją i tożsamością osoby uzależnionej.

Farmakologiczne leczenie uzależnienia od KokainyOsobisty Plan Zdrowienia.. Psychoterapia dla osób żyjących w bliskim kontakcie z osobą uzależnionąKażdy uczestnik procesu terapii w Ośrodku dom-REHAB ma także przydzielonego terapeutę indywidualnego, z którym opracowuje Osobisty Plan Terapii.. Czas terapii powinien obejmować minimalnie 12 sesji indywidualnych w czasie co najmniej 3 miesięcy.. Cel realizowany jest przez umożliwienie osobom uzależnionym od alkoholu podjęcia pogłębionej terapii, związanej z problemami osobistymi.. Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu:Celem realizowanego programu jest utrwalenie motywacji osoby uzależnionej w trzeźwości.. Proces terapii i zmiany w pacjencie przebiega przez trzy fazy.Indywidualny plan terapii PLAN LECZENIA: Terapia uzależnień (w tym od alkoholu) jest procesem złożonym, wieloelementowym, realizowanym przez wiele lat.. Zawarcie kontraktu terapeutycznego.. 6.Program terapeutyczny realizowany jest w formie zajęć grupowych oraz w kontakcie indywidualnym z psychologiem prowadzącym.. Dzięki temu po .Złudna potrzeba bycia niezastąpionym w domu rodzinnym, podyktowania poczuciem winy za cały okres picia, jest jednym z tych momentów, kiedy terapii kończyć nie należy..

Z każdym pacjentem po rozpoznaniu indywidualnych problemów uzgadniamy osobisty plan terapii.

Pracę nad głodem .. Możliwość zapoznania się z problematyką uzależnienia od alkoholu, psychoedukacja i terapia motywująca.. FORMY REALIZACJI Cel realizowany jest przez umożliwienie osobom uzależnionym od alkoholu podjęcia pogłębionej terapii, związanej .. 23 MIESIĄC - pacjent realizuje osobisty plan terapii, podejmuje pracę na zewnątrz Hostelu, indywidualnieGrupy terapeutyczne są małe, z reguły 6-10 pacjentów.. Pacjent pozostaje pod opieką lekarzy, psychiatrów, internisty oraz psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień.. Każdy pacjent otrzymuje Osobisty Plan Terapii, uwzględniający specyfikę jego problemów i określający zakres zadań terapeutycznych oraz terminy a także sposób ich wykonania.. Zawiera zbiór konkretnych problemów, celów i zadań do przepracowania i osiągnięcia w trakcie terapii oraz szczegółowe określenie sposobu realizacji tych zadań.. Sesje terapii parOSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O TYTUŁ INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ powinny przedstawić opis przypadku dorosłej osoby uzależnionej, jej osobisty plan terapii oraz przebieg terapii w etapie podstawowym.. Test na uzależnienie psychiczne Można i nawet należy leczyć uzależnienie psychiczne i emocjonalne od partnera: kobiety, mężczyzny, a nawet przyjaciela i innych ludzi.Celem realizowanego programu jest utrwalenie motywacji osoby uzależnionej w trzeźwości.. 2-3 MIESIĄC - pacjent realizuje osobisty plan terapii, podejmuje pracę na zewnątrz .Osobisty Plan Terapii wynika z rozpoznania deficytów związanych z uzależnieniem oraz bieżących problemów.. Pracę nad głodem alkoholowym.. Nie oznacza to, że osoba uzależniona używa jedynie nieświadomych manipulacji i mechanizmów.Każdy pacjent otrzymuje Osobisty Plan Terapii, uwzględniający specyfikę jego problemów i określający zakres zadań terapeutycznych oraz terminy i sposób ich wykonania.. Ten element technologii terapeutycznej zaczyna się od systematycznego rozpoznania wybranych fragmentów biografii i aktualnego .Osobisty doradca towarzyszy pacjentowi w realizacji programu odgrywając rolę podobną do korepetytora, jest jego powiernikiem i opiekunem, stanowi model do naśladowania.. Cykl obejmuje 8 spotkań.Grupa o charakterze zamkniętym (określona stała i ta sama liczba uczestników).. Przy przyjęciu obligatoryjne jest badanie lekarskie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt